کاشت ذرت علوفه ای زیر پلاستیک برای دومین سال

شرکت کشاورزی بذر باران خوزستان برای دومین اقدام به کاشت ذرت علوفه ای زیر پلاستیک نمود. ذرت گیاهی است که به سرما حساس بوده و علاقه به گرما دارد لذا زمان رویش و رشد یک ماهه اول را زیر پلاستیک در دمای ۳۰ درجه سانتیگراد می گذراند .

Recommended Poker Room #5 Recommended Poker Room #5 Recommended Poker Room #5 Recommended Poker Room #5 Recommended Poker Room #5
Recommended Poker Room #5 Recommended Poker Room #5 Recommended Poker Room #5 Recommended Poker Room #5 Recommended Poker Room #5
Recommended Poker Room #5 Recommended Poker Room #5 Recommended Poker Room #5 Recommended Poker Room #5 Recommended Poker Room #5

پشتیبانی